Baggerspecie per schip naar Rijks depot

Vrijdag 20 November 2020

81.000 ton verontreinigde baggerspecie uit de Klotputten in Eindhoven wordt via de overslag locatie van Van Berkel Bouwstoffen & Transport in Veghel overgeslagen in een beunschip. Vanuit Veghel wordt de baggerspecie per schip vervoerd naar een Rijksbaggerspecie depot.

 

De beken in Midden-Brabant zijn in het verleden verontreinigd met o.a. Cadmium en Zink. Deze metalen binden zich aan het slib dat in deze beken aanwezig is. Op het punt waar de Dommel de stad binnenstroomt, tussen de snelwegen A2 en A67, is daarom rond 1960 slibvanger de Klotputten gegraven. De slibvanger is onderdeel van natuur- en waterwingebied de Klotputten. In de slibvanger zakt verontreinigd slib naar de bodem, zodat het niet verder Eindhoven instroomt. Om ervoor te zorgen dat de slibvanger blijft functioneren, moet het slib op de bodem eens in de 10 - 15 jaar worden verwijderd. Door te baggeren verbetert niet alleen de waterkwaliteit. Het water wordt ook helderder en planten, vissen en andere (water)dieren krijgen een betere leefomgeving.

 

Aannemer Beens uit Schagen voert de baggerwerkzaamheden uit in opdracht van Waterschap De Dommel. De circa 81.000 ton baggerspecie wordt per as vervoerd naar de overslaglocatie van Van Berkel in Veghel. Daar wordt het materiaal via een vloeistofdichte container overgeslagen in een beunschip. Via vervoer over water gaat deze baggerspecie naar een Rijksbaggerspecie-depot. Door de inzet van schepen zijn heel wat vervoersbewegingen per as over lange afstand niet nodig.

Naar het actueel overzicht
Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: