Drainage granulaat

Samenstelling en herkomst
Drainage granulaat (meng) is een secundaire grondstof en ontstaat na een afgerond recycling proces. Het is een gegranuleerd mengsel van steenslag/grind, zand, beton, baksteen, metselmortel, vulstof, kalkzandsteen en cement als bindmiddel.

afbeelding

Toepassing
Drainage granulaat werkt als infiltratiefilter en heeft een waterbergend vermogen in de holle ruimtes. Het kan goed worden toegepast als funderingslaag bij de aanleg van infiltrerende verhardingsconstructie zoals erftoegangswegen en parkeerplaatsen.

Vanwege de holle ruimtes is het risico van het opdrukken van het wegdek door wortelgroei kleiner dan bij een 0 tot 31,5 mm granulaatfractie. Zo kan dit materiaal ook toegepast worden als funderingslaag voor fiets- en wandelpaden in natuur- en recreatiegebieden.

Kenmerken
Granulair materiaal wat over het algemeen bestaat uit hoekige brokken met diverse kleuren (voornamelijk rood, roodbruin, grijs en geel).

Dit product heeft een hoog drainerend vermogen. Door de uitgekiende korrelverdeling is het materiaal goed te verwerken en te verdichten.

Kwaliteit
Milieuhygiënische kwaliteit: Erkende kwaliteit verklaring of partijkeuring volgens het Besluitbodemkwaliteit.
Civieltechnische kwaliteit: Op aanvraag

Beschikbaarheid
Locatie Eindhoven - op aanvraag.
Grote partijen op aanvraag.

afbeelding
Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: