Certificaten

Integraal Management Systeem
Van Berkel Groep, waar Van Berkel Bouwstoffen en Transport deel van uitmaakt, hanteert een uitgekiend beleid op de gebieden van kwaliteit, arbo, VGWM en milieu. Dit helpt ons te voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van klanten enerzijds, en wet- en regelgeving anderzijds. Om al deze aspecten de aandacht te geven die ze verdienen, hebben we ons eigen Integraal Management Systeem ontwikkeld, dat ons de informatie en de handvatten biedt om de verwachtingen van onze opdrachtgevers waar te maken en tegelijkertijd te blijven aanpakken.  

Certificaten
Het behalen van certificaten en prestatieverklaringen is voor ons een logisch gevolg van onze inzet op professionaliteit en bewustwording. Van Berkel Bouwstoffen & Transport beschikt over de volgende certificaten en prestatieverklaringen:

ISO 9001
ISO 14001
VCA*
BRL 2506 KOMO Recyclinggranulaten
BRL 2506 KOMO Recyclinggranulaten, toepassing toeslagmateriaal beton
BRL 2506 NL BSB Recyclinggranulaten
BRL 2506 KOMO Asfaltgranulaten
BRL 2506 KOMO Fijn granulaat 0/8
BRL 9335-1
PSO Trede 2
CO2-Bewust, niveau 5

Prestatieverklaring asfaltgranulaat 0/16

Prestatieverklaring Brekerzand Revicon 0/2

Prestatieverklaring betongranuaat 2/16
Prestatieverklaring betongranulaat 2/22,4
Prestatieverklaring menggranulaat 0/16
Prestatieverklaring menggranulaat 0/31,5
Prestatieverklaring hydraulisch menggranulaat 0/45 

 

Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: