Asfaltgranulaat als halffabricaat voor warme hergebruik

Samenstelling en herkomst
Asfaltgranulaat is een secundaire grondstof en ontstaat na een afgerond recyclingproces. Het is een gegranuleerd mengsel van steenslag/grind, zand, vulstof en bitumen als bindmiddel.

afbeelding

Toepassing
Halffabricaat ter vervanging van een primair toeslagmateriaal. Dit product wordt partieel hergebruikt bij de bereiding van een warm asfaltmengsel.

Kenmerken
Granulair materiaal waarvan de gradering en gewenste samenstelling klantspecifiek wordt geproduceerd.  

Kwaliteit
Milieuhygiënische kwaliteit: Erkende kwaliteit verklaring volgens het Besluit bodemkwaliteit.

Beschikbaarheid
Locatie Eindhoven – op aanvraag

afbeelding
Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: